07:00 – 21:00

(0216) 465 9 465 / info@codepilates.com

Hamilelikte Ve Sonrasında Pilates.

Bir çok anne adayı bebeğine zarar vereceği düşüncesiyle hamilelik döneminde egzersiz yapmaktan kaçınmaktadır. Ancak düşünülenin aksine uzman eğitmenler tarafından kişiye özel hazırlanan programlarla kontrollü bir şekilde yapılan pilates egzersizlerinin anne adayı için oldukça faydalı olduğu gözlemlenmiştir. Hamileliğin ilerlemesiyle birlikte, bebeğin büyümesine bağlı olarak anne adayının vücut yapısında ve duruşunda değişiklikler gözlemlenir. Bu duruma anne adayının enerjisinin düşmesi, kramplar, solunum güçlüğü, ödem ve ağrılar eşlik etmektedir. Pilates hamileliğin ilk aylarından son aylarına kadar

anne adayının ruh-zihin-beden farkındalığını arttırıp rahatlatan, doğuma hazırlayan, güçlendiren, doğum sonrasında da tekrar eski formuna kolaylıkla dönebilmesini sağlayan mükemmel bir egzersiz metodudur. Vücudun stabilizasyonunu sağlamaya yardımcı olan pelvic taban (leğen kemiği) kasları hamilelik döneminde bebeğin ağırlığıyla birlikte 2-3 cm aşağıya iner. Bu durum anne adayının yaşam kalitesini düşürür. Pilates egzersizleri pelvic taban kaslarını güçlendirerek sabit bir omurga ve düzgün bir postürün oluşmasını sağlar. Güçlenen pelvic kasları doğum esnasında anne adayının daha iyi ıkınmasına yardımcı olur ve doğumu kolaylaştırır. Ayrıca gebelik sırasında ve sonrasında idrar kaçırma problemini önler. Pilatesin ana prensiplerinden biri olan nefes hamilelik sü­re­cin­de ya­şa­nan fi­zik­sel, me­ta­bo­lik ve psi­ko­lo­jik de­ği­şim­le­re uyum sağ­la­nmasında etkilidir. Ay­nı za­man­da düzenli nefes alıp vermekle do­la­şım sir­kü­las­yo­nu düzene girer, ak­ci­ğer ka­pa­si­te­si ge­niş­ler, be­be­ği­ni­ze gi­den ok­si­jen mik­ta­rı ar­tar. Hamilelerde sık­lık­la gö­rü­len ne­fes al­ma zor­luk­la­rı, güç­le­nen di­yaf­ram ka­sıy­la önem­li öl­çü­de aza­la­cak­tır. Pilateste kullanılan nefes egzersizleri sayesinde, mide yanması şikayetleri azalır, hazım kolaylaşır ve ka­rın içi or­gan­la­rı uya­rı­lır, bağırsağın ha­re­ket­le­ri hız­la­nır, ka­bız­lık ve gaz şi­kayet­le­ri aza­lır. Pilatesin yaratıcı olan Joseph Hubert Pilates’in dediği gibi;
“Nefes yaşamın ilk ve son eylemidir. Bu yüzden herşeyden önce doğru nefes almayı öğrenmek gerekir..”

Maral Shirazi

Leave a Comment

(0 Yorum)

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir