Pilates  yirminci yüzyılın başlarında Joseph Hubert Pilates (1880-1967) tarafından kasları güçlendirmek, esnekliği arttırmak ve genel olarak daha sağlıklı olabilmek için geliştirilmiş bir egzersiz sistemidir.

1927’de Amerika, New York’ta açtığı stüdyosu ile  ilk başlarda dans, sanat ve yüksek sosyete camiası ile sınırlı kalır. 1980’lerin ortalarından sonra popülerlik kazanmaya başlayan yöntem, açılan dava sonucu mahkeme tarafından Pilates teriminin herkese açık jenerik bir isim olduğuna karar verilmesiyle hızla yayılır.

“Pilates” olarak bilinen bu yöntem günümüzde dünyanın her yerinde yaygın şekilde pratik edilmektedir.

Sanayi Devrimi’nin beraberinde artan sedanter yaşam tarzı ve şehirlerde yoğunlaşan nüfus, bulaşıcı hastalıklarla bebek ölümlerinde artışa ve kitlesel sağlıkta genel bir düşüşe yol açtı. Böylece sağlık için egzersiz kavramı gittikçe önem kazanmaya başladı.

Joseph Pilates, maruz kalınan yoğun temponun ve yaşam tarzının sebep olduğu hastalıkların doğurduğu fiziksel ve zihinsel baskıları anlayarak, insanları, bedenlerini çalıştırmak ve olması gerektiği gibi “doğal” hâllerine döndürmek için yeniden eğitmeye çalıştı. Bu doğrultuda, bir felsefesi olan; ekipman ve egzersizlerden oluşan; insanı bedeni, zihni ve ruhu ile bütünsel olarak genel zindeliğe ulaştırmaya odaklanan benzersiz bir sistem olan Pilates yöntemini geliştirdi.

İnsanları hem zihinsel hem de fiziksel olarak daha üretken olmaya iteceğine inandığı yöntemi üzerine iki kitap yazan Pilates, çalışmalarının bazılarını filme kaydeder; çeşitli gazete ve dergilerde kendisiyle yapılan röportajlara yer verilir; ancak bunların dışında yöntemi, kendisiyle bir süre çalışmış ve yanında çıraklık yapmış -günümüzde Birinci Nesil Eğitmenler olarak nitelendirdiğimiz- eğitmenler aracılığıyla insanlara aktarılır.

Kontroloji yönteminin felsefesini anlayabilmek için onu oluşturan kişinin, Joseph H. Pilates’in hayatını, çalışmalarını bilmek gerekiyor. Zira “yöntem” yaratıcısının hayatı ve felsefesi ile ayrılmaz bir bütündür.

Pilates metodunun zihnin kaslar üzerindeki kullanımını desteklediği için Contrology (Kontrol bilimi) olarak adlandı. Pilates, bedenin dengeli tutulmasına yardımcı olan ve omurgayı desteklemekte önemli işlevi olan temel kaslar üzerine yoğunlaşılan bir egzersiz programıdır. Nefes egzersizi teknikleri de yer almaktadır.

Pilates’de her bir egzersizin çok kez tekrarı yerine daha az sayıda, tam, kontrol ve belirli bir biçim içinde uygulanması tercih edilir. Joseph Pilates 500 belirli egzersiz tasarlamıştır. Ona göre zihinsel ve fiziksel sağlık birbiri için gerekliydi.

Hareketler akıcıydı ve nefes, kontrol ve konsantrasyonla birleştirilmişti. Sonuçta kişilerin esneklikleri artmış, güç kazanmışlar, beden farkındalıkları gelişmiş ve zihinsel konsantrasyonları artmıştı. Pilates ayrıca daha iyi sonuçlar alabilmek için egzersizinin beş ana aletini de tasarlamıştı. Pilates sisteminde, Karın, alt sırt ve kaba etler vücudun geri kalanının özgürce hareket etmesi için destekleniyor ve güçlendirilmektedir.

Pilates uygulayıcıları eğitimlerinde, güç ve esneklik inşa edebilmek için kendi vücut ağırlıklarını kullanmaktadırlar. Bunu yüksek düzeyde kardiovasküler egzersiz üzerine yoğunlaşmadan gerçekleştirmeyi hedeflerler. Günümüzde Pilates pek çok fizyoterapist tarafından rehabilitasyon sürecinin bir parçası olarak kullanılmaktadır.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

09.12.1883      Hubertus Joseph Pilates, ailenin ikinci çocuğu olarak, Almanya’da bugün Mönchengladbach olarak bilinen Gladbach şehrinde doğar.

1914                İngiltere’ye çalışmaya gider.

07.1914          Birinci Dünya Savaşı patlak verir.

08.1914          İngiliz hükûmeti Almanya’ya savaş ilan eder.

08.1914          Blackpool’da düşman uyruklu şahıs olarak tutuklanır ve 14001 seri numarasıyla kayıtlara geçirilir.

1914-1915       Önce Jersey Adası’na, ardından Lancaster’da bulunan bir geçici gözaltı kampına transfer edilir.

09.1915          Büyük Britanya’da Almanların en fazla sayıda bulunduğu Man Adası’ndaki Knockaloe Toplama Kampı’na transfer edilir.

Burada bulunan tutuklulara jimnastik, savunma sporları, güreş gibi çeşitli spor branşlarında idman yaptırır; genç boksörleri çalıştırır ve boks maçlarında hakemlik yapar.

08.1922         İlk patenti için Berlin’deki Reichspatentamt’a (Devlet Patent Ofisi) başvurur. “Vorrichtung zur Beseitigung oder Besserung von Bein – und Fuszfehlern o. dgl.” (ayak ve bacak işlev bozukluklarının giderilmesi ve iyileştirilmesi veya benzer durumlar için cihaz) olarak tanımladığı cihazı, daha sonra “Foot Corrector” olarak adlandırır. Başvurusu Mayıs 1923’te onaylanır.

1923-1925     Hamburg’a taşınır. Burada Hamburg polis birimine savunma sporları eğitimi ve ayrıca çeşitli müşterilere özel ders verir.

08.1924         Berlin’deki Reichspatentamt’a (Devlet Patent Ofisi) “Körperübungsgerat” – daha sonra Reformer olarak bilinecek – adlı cihazı için 2. patent başvurusunu yapar. Başvurusu Nisan 1926’da onaylanır.

1926               New York, Amerika Birleşik Devletleri’ne göç eder.

1927               939, 8th Avenue adresinde stüdyosunu açar.

12.1934         Joseph Pilates’in ilk kitabı “Your Health”, William John Miller’ın editörlüğünde yayımlanır.

Bu  kitabında sağlıklı olma ve buna nasıl ulaşılacağı konusundaki felsefesini ve fikirlerini ortaya koyar;  “beden ve zihin dengesi”nin, sürdürülebilir iyi oluşa ve sağlığa giden tek yol olduğunu iddia eder.

07.1945        Joseph Pilates’in William J. Miller ile birlikte yazdığı ikinci kitabı “Return to Life Through Contrology” yayımlanır. Fotoğraflar, Paris’te Vogue ve New York’ta Harper’s Bazaar moda dergileri için baş fotoğrafçı olarak çalışan, müşterisi George Hoyningen-Huenes tarafından çekilir.

Burada, felsefesini daha geniş bağlamda açıklar ve evde uygulanabilecek mat egzersizlerini yöntemine dâhil eder.

10.1965        Pilates Studio’nun ilk ve tek şubesi, Henri Bendel’s departman mağazasının bünyesinde açılır.

09.10.1967  Joseph Pilates, 84 yaşında vefat eder.

10.2000       Amerika Birleşik Devletleri Bölge Mahkemesi, New York Güney Bölgesi Mahkemesinde görülen davada, Pilates teriminin herkese açık, jenerik bir isim olduğuna karar verilir.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Joseph Pilates, yöntemi, ekipmanı ve geliştirdiği egzersiz hakkında kapsamlı ve birleşik bir anlayışa sahipti. Bu yöntemin sadece bir egzersizler koleksiyonu olmadığının, onun felsefi fikirleriyle sağlık ve iyi oluş vizyonuna dayandığının bilinmesi önemlidir.

Pilates’in hedefi, yalnızca vücudu yaşam için zinde tutmayı amaçlayan makinelerin ve egzersizlerin geliştirilmesi değildi. Beklentisi yöntemin daha ziyade bir yaşam tarzı olarak uyarlanmasıydı. Pilates’in, çoğunlukla diğer yöntemlerle aynı olan salt egzersizlerin dışına çıkan yöntemini özgün ve olduğu gibi kılansa metodolojisidir.

Pilates’in 6 Temel Prensibi

Konsantrasyon : Pilates yaparken hareketlere yoğunlaşmak,bedenin uyum içinde nasıl çalıştığına ve hangi kasların kullanılıp, hangilerinin kullanılmadığına dikkat etmek gerekir.


Kontrol : Pilates metodunda kontrol çok önemlidir. Kontrol için bedenin iyi dinlenmesi ve hareketlerin gösterildiği şekilde uygulanması, olası sakatlıkların önlenmesi gerekir.


Merkezleme : Pilates Metodu’nda ,doğru hareket sanatlarında olduğu gibi merkez, göbek, bel ve kalça çevresidir. İç organları ve omurgayı yerinde tutan kas sistemlerini içerir. Merkezleme, üst bedenin stabilitesini ve esnemeyi, uzamayı sağlar.


Akıcı hareket : Hareketler acele edilmeden, her noktadan tek tek geçerek ama aynı zamanda hiç duraksamayarak yapılmalıdır.


Kesinlik : Hareketler belirsizce değil, hakkı verilerek tam yapılmalıdır. Hareket sekansları birbirleri içinde ve birbirleri arasında koordine olmalıdır.


Nefes : Nefes alıp verme, panik olmadan sırtın arkasına ve altına derin nefes alıp bütün nefesi tamamıyla dışarı üflemek yoluyla olmalıdır. Böylece, nefes tamamen boşaltılıp, kan temizlenmiş olur.